• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego A'Paulo
    KRS 0000172294

Misja
Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo jest pozarządową organizacją non-profit, zrzeszającą świeckich katolików, otwartą na współpracę ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Celem naszego Stowarzyszenia, które jest członkiem międzynarodowej wspólnoty Society of St. Vincent de Paul z siedzibą w Paryżu, jest niesienie bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, ubogim, czy w jakikolwiek inny sposób spychanym na margines społeczeństwa.
Organizacja nasza została założona w 1833 roku przez bł. Fryderyka Ozanama i jego przyjaciół, w owym czasie studentów Sorbony, którzy pragnęli sprawiedliwości społecznej i poczuwali się do solidarności z ubogimi. Przed II Wojną Światową na terenie Polski działało ponad 100 jednostek. W czasach PRLu działalność praktycznie zanikła, dopiero w 1991 roku Konferencja została reaktywowana. Nasza organizacja działa w oparciu o prawo cywilne i dekret Prymasa Polski. Obecnie w Polsce działa 11 Konferencji. Nasza organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszyscy członkowie pracują jako wolontariusze.
Więcej informacji: www.ozanam.prv.pl

Prowadzone działania
Czym się zajmujemy:
- Opieką nad chorymi w domach i szpitalach;
- Odwiedzaniem osób starszych i samotnych w ich miejscu zamieszkania;
- Odwiedzaniem osób cierpiących na nieuleczalne choroby (nowotwory i inne) we współpracy z St. Vincent Medical Center świadczącym opiekę paliatywną;
- Pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych: z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, w konflikcie z prawem;
- Refundacją leków, rachunków za energię, czynszów mieszkaniowych, obiadów - nigdy nie dajemy pieniędzy do ręki. Dostajemy bardzo dużo listów z prośbą o pomoc i staramy się na każdy odpowiedzieć;
- Organizacją turnusów rekolekcyjno-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i dystrybucją przyrządów rehabilitacyjnych;
- Dystrybucją paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla ubogich rodzin, samotnych matek i ich dzieci;
- Organizacją Dni Chorych. Osoby starsze
i chore mogą także bezpłatnie zasięgnąć porady lekarza-specjalisty;
- Prowadzeniem świetlic (młodzi wolontariusze z Konferencji i nauczyciele), w których dzieci i młodzież dostają posiłki, mogą odrobić lekcje, uczestniczą w zajęciach sportowych i socjoterapeutycznych oraz mogą skorzystać z pomocy psychologicznej;
- Organizacją ferii zimowych dla dzieci;
- Prowadzeniem obozów i kolonii letnich dla dzieci i młodzieży (ostatnio 4 obozy językowe z udziałem wolontariuszy wincentyńskich z Irlandii);
- Organizacją obozów letnich dla dzieci z terenów wiejskich (byłe PGR) i pomocą w zakresie edukacji dla tych dzieci;
- Pomocą w organizowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem;
- Prowadzeniem warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.