• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki"
    KRS 0000172307

Celem naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie oraz wszechstronnego rozwoju młodzieży uczącej się w tejże szkole, a także popularyzowanie wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim.

Działalność
- zorganizowanie ośmiu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim wraz z wieloma imprezami towarzyszącymi (2002 - 2008)
- realizacja projektu polsko - białoruskiej wymiany młodzieży "Tacy sami" w ramach programu "Młodzież w działaniu" (luty - kwiecień 2009)
- zorganizowanie wyjazdu 20-osobowej grupy uczniów ZSP nr 2 w Jarocinie na Białoruś (wrzesień 2009)
- wspieranie organizacji obozów wojskowych dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym w ZSP nr 2 w Jarocinie (2008 - 2009)
- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych ZSP nr 2 w Jarocinie (2009)
- budowa rzutni do pchnięcia kulą i rozbiegu do skoku w dal (2009).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.