• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Obudźmy Nadzieję"
    KRS 0000172537

Misja:
1. Budowa i wyposażenie Europejskiego Centrum Medycyny Paliatywnej, Leczenia Bólu i Rehabilitacji.
2. Edukacja kadr medycznych wolontariuszy w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej. Organizowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauk, oświaty i kultury poświęconej tematyce medycznej.
3. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w formie wydawania publikacji dotyczącej tej tematyki.
4. Dofinansowanie osób chorych lub ubogich.
5. Dofinansowanie leków dla osób chorych.
7. Fundowanie tablic pamiątkowych, statuetek.
8. Dofinansowanie instytucji zajmujących się działaniem w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji.

Prowadzone działania:
Budowa Centrum Medycyny Paliatywnej, leczenie bólu i rehabilitacja. Chcemy pomagać wracać do zdrowia wszystkim potrzebującym, tak aby osoby chore mogły w jak najszybszym czasie wychodzić z choroby lub być na tyle sprawnymi, aby nie stanowić ciężaru dla rodziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.