• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym "Nadzieja"
    KRS 0000172690

Fundacja pomaga osobom bezrobotnym zakładać własną działalność gospodarczą.
Wsłuchując się w potrzeby naszych Klientów przygotowaliśmy kompleksowy program szkoleniowo-doradczy, którego istotą jest indywidualne podejście do każdej osoby.

Fundacja NADZIEJA stawia na ludzi, którzy wykazują się inicjatywą, odpowiedzialnością i konsekwencją w działaniu - warunkiem udzielenia pomocy przez Fundację jest dobry pomysł na własną firmę.

Osobom, które go mają, oferujemy możliwość wzięcia udziału w szkoleniach przygotowujących ich do trudnej roli bycia przedsiębiorcą. Zajęcia mają unikalny charakter interaktywnych warsztatów, a nie nużących wykładów. Uczestnicy szkoleń tworzą symulacyjne firmy, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje umiejętności zarządcze, negocjacyjne czy księgowe. Poznają przedsiębiorczość i biznes od strony praktycznej.

Tematyka szkoleń obejmuje wszystkie aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podpowiadamy, jak przygotować się do roli przedsiębiorcy, jak zbadać rynek i konkurencję, mówimy o kwestiach formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem firmy, pomagamy w przygotowaniu dobrego biznes planu i strategii marketingowej. Na zajęciach z aktywizacji zawodowej przełamujemy również bariery psychologiczne - uczymy budowania motywacji, skuteczności w działaniu, sposobów właściwego zarządzania czasem.
Dajemy również praktyczne wskazówki przydatne w rozmowach z klientami.

Od chwili powstania Fundacja pomogła wielu bezrobotnym, oferując im pomoc doradczą i szkoleniową w postaci warsztatów przedsiębiorczości oraz indywidualnych spotkań z konsultantami. Dzięki Fundacji NADZIEJA powstało około 200 rodzinnych firm, z których wiele uzyskało również wsparcie finansowe.
Na powtórzenie sukcesów Podopiecznych Fundacji czeka wiele osób. Dlatego stale poszukujemy możliwości rozwoju, zachęcając przedsiębiorców oraz osoby fizyczne do współpracy i wspierania programu pomocy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.