• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
    KRS 0000172781

Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka ma status organizacji pożytku publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań w dziedzinie pogranicza psychiatrii i sztuki poprzez organizowanie wystaw, plenerów, wspierania działalności osób uzdolnionych twórczo, rozwijanie nauczania i stosowania metod terapii poprzez sztukę.

Działalność ta ma doniosłą wartość w medycynie, gdzie znajduje zastosowanie w postępowaniu wobec przewlekle chorych, w długo trwających sytuacjach stresowych: po urazach, w przebiegu chorób nowotworowych, chorób serca, w zaburzeniach psychicznych oraz zawodach narażających pracowników na niebezpieczeństwo np. długotrwały wysiłek, obciążenie znacznym poczuciem odpowiedzialności.

Ponadto działalność twórcza wybitnie uzdolnionych osób wzbogaca zasoby kultury z kręgu sztuki Art Brut.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.