• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
    KRS 0000172918

Prowadzone działania
-Gromadzenie polskiej i zagranicznej dokumentacji dotyczącej podatków i prawa podatkowego, tzn. literatury, aktów prawnych i orzecznictwa,
-prowadzenie badań naukowych nad zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki międzynarodowego prawa podatkowego,
-organizacja konferencji i seminariów z udziałem przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych problematyką prawa podatkowego,
-działalność szkoleniowa - podyplomowe studium prawa podatkowego, podyplomowe studium prawa podatkowego Unii Europejskiej - szkolenia skierowane do przedstawicieli polskiej i zagranicznej administracji podatkowej oraz doradców podatkowych,
-współpraca z Ministerstwem Finansów polegająca przede wszystkim na opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie prawa podatkowego, propagowanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego wśród studentów (organizacja konferencji studenckich, przyznawanie stypendiów naukowych z przeznaczeniem na prowadzenie badań służących przygotowaniu prac magisterskich),
-finansowanie pobytów badawczych za granicą pracowników naukowych i studentów,
-działalność wydawnicza - Centrum wydaje m. in. "Kwartalnik Prawa Podatkowego".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.