• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bezpieczni na Drodze"
    KRS 0000173061

Stowarzyszenie postawiło sobie dwa cele:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W szczególności pomocy prawnej, materialnej i psychologicznej oraz w miarę swoich możliwości pomocy medycznej i rehabilitacyjnej;
2. Prowadzenie wszechstronnej działalność edukacyjno-prewencyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i promocji bezpiecznej motoryzacji.

Stowarzyszenie jest na etapie gromadzenia środków mogących posłużyć realizacji założonych celów.
Stowarzyszenie przygotowało program program działań edukacyjno-prewencyjnych na rok 2008.
W programie tym znajduje się: ogólnopolski konkurs wiedzy brd dla dzieci i młodzieży pn. "Jak się zachowujesz na ulicy" oparty o przygotowaną książeczkę edukacyjno-konkursową, konkurs na najlepszy plakat o tematyce brd, co najmniej 20 imprez masowych organizowanych w ramach akcji "Stop Wypadkom".
Stowarzyszenie przygotowuje również do wydania "Karnet pierwszej pomocy medycznej" dla kierowców, płytę DVD z kodeksem młodego rowerzysty, płytę CD z piosenkami edukacyjnymi dla dzieci.
Stowarzyszenie w ramach zgromadzonych środków udziela pomocy osobom potrzebujących pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.