• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon"
    KRS 0000173064

Misja
Obrona zwierząt.

Prowadzone działania
Naszym celem jest dbanie o dobro zwierząt udomowionych i wolno żyjących. Poprawienie ich warunków bytowania, interwencja w wyniku złego, niehumanitarnego traktowania zwierząt, opieka nad niedożywionymi zwierzętami. Zmniejszenie populacji poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.