• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kubuś"
    KRS 0000173131

Misja
1. Współdziałanie członków stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2. Stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju
3. Zapewnienie finansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4. Wspomaganie rodziców dzieci niepełnosprawnych w prowadzeniu rehabilitacji

Prowadzone działania
Utworzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych na terenie gminy Halinów. Świetlica ta w chwili obecnej obejmowałaby rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4-13 lat. Wymagana jest wszechstronna rehabilitacja ze względu na różnorodność chorób naszych dzieci. W stowarzyszeniu zgromadzeni są rodzice dzieci z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym, toksoplazmozą i upośledzeniem umysłowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.