• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
    KRS 0000173204

Działamy na rzecz osób potrzebujących - chorych, niepełnosprawnych, straszych np. organizacja charytatywnych dni służby zdrowia (Dzień Chorego itp.) a także dla potrzeb środowiska lekarzy - wsparcie, formacja, konfrontacje naukowe, działalność opiniotwórcza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.