• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nie Jesteś Sam" przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
    KRS 0000173478

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków na rzecz przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych obowiązującego prawa, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.