• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział Terenowy w Stalowej Woli
    KRS 0000173505

Oddział Terenowy KTA zrzesza rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz innych osób, które chcą wspierać nasze cele.
Nasze działania finansujemy ze środków przyznawanych w ramach zadania publicznego w zakresie Ochrona i promocja zdrowia przez Gminę Stalowa Wola, wpłat 1% podatku oraz darowizn instytucji i osób prywatnych. Staramy się aktywnie o uzyskanie pomocy z różnych źródeł.
Pomoc udzielona w ubiegłym roku pozwoliła nam na nieprzerwany cykl zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dzieci autystycznych w formie hipoterapii i zajęć na basenie. Od roku 2013 zamierzamy poszerzyć naszą działalność o nowe formy (art-terapia, różnego rodzaju warsztaty i wyjazdy) oraz działać na rzecz integracji środowisk działających dla dzieci szczególnej troski. Staramy się także zwiększać świadomość społeczeństwa dotyczącą autyzmu oraz innych dysfunkcji psychofizycznych, uwrażliwiać na potrzeby tych osób i wzmacniać samodzielność funkcjonowania w społeczeństwie.
Rodzice dzieci z autyzmem mogą znaleźć u nas wsparcie psychiczne, pomoc w zakresie informacji o placówkach i sposobach terapii, odżywiania a także inne wskazówki wypracowane w codziennym zmaganiu się z problemem autyzmu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.