• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Kolorowe Sale dla Chorych Dzieci"
    KRS 0000173580

Misja:
Poprawa warunków pobytu dzieci w oddziale szpitalnym. Remont sal,wymiana sprzętu /malowanie łóżeczek, zakup nowych krzesełek, stolików, stołów do przewijania niemowląt, wymiana mebli w salach dzięcięcych i punktach pielęgniarskich. Remont sanitariatów dla dzieci i rodziców oraz gości odwiedzających. W roku 2006 pomalowano cały oddział Dziecięcy w Szpitalu we Włocławku w której to akcji wzięli udział pracownicy /malowali + farby fabryki/ Nobiles. Za dodatkowe środki przekazane przez Urząd Marszałkowski dokończyliśmy remont. Obecnie zamierzamy rozpocząć akcję poprawy wyposażenia oddziału w sprzęt diagnostyczny. Brak Echokardiografu dla dzieci uniemożliwia wczesną diagnostykę u noworodków i niemowląt.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz dzieci hospitalizowanych i przebywających w innych placówkach podległych służbie zdrowia. Poprawa warunków przyjęć do szpitali oraz warunków nauki w szpitalach. Wyposażanie oddziałów, remonty sal.
Od 3 lat prowadzimy akcję edukacyjną podczas Targów rolniczych w zakresie zwalczania chorób cywilizacjnych, głównie otyłosci. Udział biorą pracownicy oddziału dziecięcego oraz wolontariusze - studenci wydziału pielęgniarstwa WSHE we Włocławku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.