• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuskie "Stowarzyszenie Rodzin - Zdrowie Psychiczne" w Gorzowie
    KRS 0000173789

Misja:
Prowadzenie kampanii informacyjnej o chorobach psychicznych.
Tworzenie odpowiedniego przychylnego klimatu wokół chorych i rodzin.
Ciągłe prowadzenie edukacji rodziców i opiekunów chorych osób.
Stworzenie punktu konsultacyjnego dla potrzebujących rodziców.
Stworzenie odpowiednich warunków terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Prowadzone działania:
Prowadzenie kampanii informacyjnej o chorobach psychicznych dla mieszkańców miasta.
Tworzenie odpowiedniego przychylnego klimatu wokół chorych i ich rodzin.
Ciągłe prowadzenie edukacji rodzin i opiekunów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.