• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków "Collegium Cantorum"
    KRS 0000174271

Misją organizacji jest upowszechnianie kultury muzycznej, tworzenie warunków do podnoszenia poziomu artystycznego poszczególnych członków Collegium Canntorum, inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów i festiwali, jak również pozyskiwanie środków finansowych na organizowane przez siebie działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.