• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Stokrotka" w Kozuli
    KRS 0000174430

Misja
- udzielanie pomocy we wszystkich możliwych formach osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom- pomoc ofiarom wypadków i przestępstw- współpraca z instytucjami pomocy społecznej- wspieranie zadań Domu Pomocy Społecznej w Kozuli oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Prowadzone działania
W dniach 24-25 czerwca 2004 zaplanowano Festyn Integracyjny pod nazwą "Kocham Cię Życie" Wrzesień 2004 planowana jest wycieczka Kraków-Łagiewniki-Zakopane.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.