• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000174433

Misja
Inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi nowotomyskiej; poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego ziemi nowotomyskiej; propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno - gospodarczego społeczności nowotomyskiej.

Prowadzone działania
Skupianie wokół idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji; zbieranie opinii o społecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie, rozpowszechnianie; organizowanie konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zgadnieniom społeczno-kulturalnym, oświatowym, artystycznym; inicjowanie i opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów dziaalności kulturalnej; organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez społeczno - kulturalnych; dokumentowanie oraz popularyzacja działalności lokalnych oraz regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, związków twórczych, grup artystycznych i innych zespołów kulturalnych; prowadzenie własnej działalności medialnej - w tym prasowej i wydawniczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.