• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Otwarte Drzwi"
    KRS 0000174438

Misja
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Prowadzone działania
Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie mieszkańców powiatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.