• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Winron"
    KRS 0000174443

Misja
Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i uaktywnienie ich.

Prowadzone działania
Spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych, poradnictwo dot. przepisów dla osób niepełnosprawnych, ogniska, wieczorki, wycieczki turystyczno- krajoznawcze, wyjazdy do kina, festyny integracyjne, andrzejki, wigilia, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.