• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
    KRS 0000174486

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona przez znaną aktorkę we wrześniu 2003 roku.

 

Podstawowym zadaniem fundacji Mimo Wszystko jest pomoc dorosłym osobom obciążonym niepełnosprawnością intelektualną. Od początku istnienia fundacja pomogła już ponad 20 000 podopiecznych - niepełnosprawnym oraz  ciężko i przewlekle chorym z terenu całej Polski. Za zebrane fundusze fundacja wybudowała, utrzymuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” który mieści się w Radwanowicach pod Krakowem oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej  na wybrzeżu bałtyckim w Lubiatowie. Prowadzi również blisko 200 subkont dla dzieci i osób dorosłych, które zmagają się z ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością, funduje stypendia, kupuje sprzęt i organizuje turnusy rehabilitacyjne. Każdego roku na rzecz podopiecznych Fundacji działa blisko 500 wolontariuszy skupionych w Biurze Młodych. Fundacja dofinansowuje nie tylko leczenie, turnusy rehabilitacyjne, ale też zakup leków, odżywek, materiałów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Podopieczni mogą też liczyć na pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców.

Nazwę dla Fundacji Anna Dymna zaczerpnęła z tekstu zatytułowanego „Mimo Wszystko”, autorstwa dr Kent M. Keith. wyrytego na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie. Motywem przewodnim tekstu jest zachęcanie do kochania ludzi i pomagania im mimo wszystkich trudności, niewdzięczności i zawirowań losu.

Przedmiotem działalności Fundacji jest  pomoc społeczna, w tym pomoc nie tylko osobom wymagającym szczególnej troski, ale też rodzinom. W zakres działalności Fundacji wchodzi też  ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

promocja i organizacja wolontariatu. Ważnym punktem działania jest sfera sportu, turystyki  i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Aby realizować swoje cele Fundacja musi posiadać środki. Zdobywa je poprzez organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych i rzeczowych wśród firm krajowych i zagranicznych, pozyskiwanie sponsorów imprez okolicznościowych oraz stałego sponsoringu. Pomagają Fundacji wolontariusze – ludzie zainteresowani celami Fundacji. Organizowane są akcje wspierające wolontariat. Od 2004 roku Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” posiada status OPP i można przekazywać na jej rzecz 1% podatku wpisując w deklaracji pit KRS 0000174486.

Chcąc pomagać niepełnosprawnym, chorym oraz innym osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, Fundacja udziela pomocy finansowej, m. in. finansuje zakup podstawowych produktów i materiałów potrzebnych do codziennego funkcjonowania, pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, przyznaje stypendia umożliwiające naukę osobom niepełnosprawnym. Dużą wagę przywiązuje do terapii artystycznej. Organizuje warsztaty terapeutyczne, festiwale, festyny, konkursy i inne imprezy publiczne z udziałem osób niepełnosprawnych. Prowadzona jest też działalność wydawnicza, wydawane są utwory autorstwa osób niepełnosprawnych i chorych. Dużą wagę przywiązuje się do promowania sportu i turystyki, organizowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach i innych imprezach rekreacyjno-sportowych, rekreacyjno-turystycznych.

Wszystkie te działania maja na celu ułatwienie życia codziennego, aktywności społecznej, likwidowanie uprzedzeń z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne i chore, wspieranie również rodzin tych osób.

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje współpracę z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.