• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ludzie dla Ludzi" Mecenat Złotego Serca
    KRS 0000174736

Prowadzone działania
Działania na rzecz ludzi ubogich, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy z wsi poPGR-owskich, dzieci. Zbiórka środków, odzieży, żywności, paczki i imprezy okolicznościowe, bale i obozy dla niepełnosprawnych, pomoc w załatwianiu formalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.