• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio"
    KRS 0000174927

Prowadzone działania
Tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Organizacja imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, sportowym, promujących twórczość osób niepełnosprawnych i imprez okolicznościowych np. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Działalność rehabilitacyjna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.