• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Muzyczne "Bałałajki"
    KRS 0000174969

Misja:
Umożliwianie młodzieży, zwłaszcza nie realizującej profesjonalnej edukacji muzycznej, rozwijania swoich muzycznych zainteresowań poprzez naukę gry na wschodniosłowiańskich instrumentach ludowych oraz koncertowanie w ramach zespołu "Bałałajki".

Prowadzone działania:
- warsztaty muzyczne - grupowe i indywidualne;
- koncerty;
- udział w festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych
- letnie obozy muzyczne;
- wymiany młodzieży;
- współpraca z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi, jak również instytucjami kultury z Polski i całej Europy.

Odbiorcy działań:
młodzież w wieku 12-27 lat mieszkająca w Łodzi i jej okolicach (studenci, licealiści, gimnazjaliści).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.