• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska
    KRS 0000174988

Fundacja jest kontynuatorem misji najstarszej organizacji pozarządowej na świecie, działającej w 120 krajach, powstałej w Jerozolimie w XI wieku. Zakon Maltański w Polsce poprzez Fundację realizuje dzieła medyczne, dzieła dla osób niepełnosprawnych oraz pomoc socjalną. Fundacja prowadzi szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej, centra dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy oraz liczne akcje społeczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.