• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Światło Nadziei
    KRS 0000175073

Misja
Głównym celem Fundacji jest pomoc uzdolnionej młodzieży, z ubogich rodzin, z terenu diecezji bielsko-żywieckiej, w postaci stypendium począwszy od gimnazjum aż do ukończenia studiów pod warunkiem spełniania wymagań Regulaminu Fundacji.

Prowadzone działania
Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.