• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Gdańsk - 1
    KRS 0000175346

Misja
Szeroko rozumiana działalnosć charytatywna.

Prowadzone działania
Od 2004 roku Lions Club Gdańsk-1 wspiera działalność Stowarzyszenia "Dom na Skraju", tworzącego i prowadzącego na zasadzie wolontariatu dziennych ośrodków opieki pozaszkolnej dla dzieci z uboższych dzielnic Gdańska. Kompletny remont i wyposażenie jednej z siedzib (w rejonie stoczni gdańskiej), za kwotę przeszło 100 000,- zł, to efekt wsparcia przez LC Gdańsk-1.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.