• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Parlament Dobroczynności
    KRS 0000175528

Prowadzone działania:
Zbiórka pieniędzy rozdzielanych raz w roku na cele charytatywne: stypendia dla uzdolnionych uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych etc

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.