• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii"
    KRS 0000175584

Misja
Celem stowarzyszenia jest poprawa warunków leczenia osób chorych na choroby nowotworowe oraz osiągnięcie standardów leczenia w tym zakresie obowiązujących w Unii Europejskiej.
Warunki leczenia chorych na nowotwory są w Gdańsku szczególnie trudne. Jest to jedyne duże miasto w Polsce bez specjalistycznego szpitala onkologicznego. Aby choć trochę je poprawić, powołaliśmy dwa lata temu Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii". Staramy się w ten sposób stworzyć chorym bardziej godne warunki leczenia onkologicznego, zdobyć środki na modernizację wyposażenia oraz na kształcenie zawodowe pracowników. W ubiegłym roku dzięki środkom ze Stowarzyszenia poprawiliśmy znacznie warunki pobytu chorych w Klinice Onkologii i Radioterapii.
Ukończyliśmy remont węzła sanitarnego, wymieniliśmy całą stolarkę okienną, zakupiliśmy meble, drobny sprzęt medyczny, książki i czasopisma naukowe. Wspieramy szkolenie podyplomowe i rozwój naukowy pracowników Kliniki. W kilku wypadkach udzieliliśmy bezpośredniej pomocy naszym chorym. Podobnie dysponować środkami Stowarzyszenia w przyszłości.
Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii" posiada status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą Państwo wesprzeć naszą organizację kwotą odpowiadającą wartości 1% podatku dochodowego, która pomniejszy Państwa podatek przekazywany do budżetu.
Wielu adresatów tego apelu udzieliło nam takiej pomocy w ubiegłym roku, za co serdecznie dziękujemy.

Z góry dziękujemy za udzieloną nam pomoc.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F),
- działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.