• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Gaudeamus"
    KRS 0000175645

Celem działalności Fundacji Gaudeamus jest pozyskiwanie środków finansowych na pomoc w kształceniu uzdolnionej młodzieży akademickiej oraz wspieranie działalności naukowej i samokształceniowej środowiska akademickiego, a także podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz wspólnych przedsięwzięć na rzecz młodzieży akademickiej.
Fundacja prowadzi działania z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomii społecznej, dziedzictwa kulturowego oraz edukacji kulturalnej na rzecz studentów, w tym studentów niepełnosprawnych oraz studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.