• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy i Promocji Kombatant
    KRS 0000175759

Spieszymy z pomocą w zakupie leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla byłych żołnierzy WP, partyzantów, wdów i sierot po nich, wspomagamy rodziny kombatantów, osoby chore. samotne. Opiekujemy się zapomnianymi mogiłami żołnierzy polskich, wspomagamy wydawanie wspomnień z walk o wolność i odbudowę kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.