• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem dla Regionu"
    KRS 0000175862

Prowadzone działania:
- Promowanie regionu,
- budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży,
- zapobieganie i zwalczanie patologii występującej w środowisku młodzieży,
- wspomaganie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki,
- współpraca z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz samorządami lokalnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.