• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Szkoła "Barki" im. H. Ch. Kofoeda - Centrum Integracji Społecznej
    KRS 0000175962

Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu jest nowatorskim programem reintegracji społecznej i zawodowej - jest pierwszą w Polsce instytucją tego typu. Bazuje na 70-letnim doświadczeniu Szkoły im. H. Ch. Kofoeda z Danii oraz na 15-letnim doświadczeniu Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka".

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.