• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok
    KRS 0000176019

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.Organizujemy turnieje koszykówki dla dzieci i młodzieży.Prowadzimy szkolenie koszykarskie, kliniki trenerskie.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.