• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Przewlekle Chorym "Chronica"
    KRS 0000176163

Misja
Stowarzyszenie działa na rzecz osób przewlekle chorych, szczególnie osób niepełnosprawnych niekwalifikujących się do hospitalizacji a wymagających kontynuacji świadczeń pielęgniarskich, leczniczych i opiekuńczych. Jak również pomaga w zwiększeniu aktywności życiowej i zaradności osobistej u osób chorych.
Stowarzyszenie pomaga rodzinom osób chorych, zwiększając wydolność opiekuńczą poprzez edukację.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie organizuje i prowadzi liczne szkolenia z zakresu specjalizacji pielęgniarskiej w opiece długoterminowej oraz kursy dla opiekunów opiekujących się przewlekle chorymi.

1% to może mała suma, ale z tych małych sum uzbiera się całość, która komuś może uratować życie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.