• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów "Academia"
    KRS 0000176175

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wykonywanie dzieł muzycznych,
b) krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży akademickiej,
c) organizowanie ruchu muzyków – szczególnie ze środowiska szczecińskiego wspierającego rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia,
d) organizowanie festiwali, wystaw, koncertów i audycji muzycznych,
e) prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie muzyki i jej historii oraz organizowanie sesji naukowych,
f) rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej o tematyce muzycznej
g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonej działalności.
h) ochrona i restauracja zabytków kultury muzycznej, a w szczególności rewitalizacja historycznych organów w obiektach sakralnych.
A w szczególności: dokonanie inwentaryzacji zabytkowych organów, organizowanie i nadzór nad przebiegiem remontów lub konserwacji tych instrumentów, a także stwarzanie warunków do budowy instrumentów nowych albo pochodzących z odzysku.

Orkiestra symfoniczna "Academia" powstała w 1992 roku. PSI Wydało 7 płyt z muzyką klasyczną, odbyła szereg koncertów w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Włochy, Szwecja). W ramach programu dotowanego przez Unię Europejską odbyła cykl koncertów. Orkiestra współpracuje z Fundacją Polsko-Niemiecką "Pojednanie". PSI obecnie obchodzi swoje XX-lecie.

Stowarzyszenie jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Festiwalu "Sacrum-Non Profanum" w Trzęsaczu.
Realizuje Koncerty pod nazwą "Przez Muzykę Do Świata Wartości".
Realizowane projekty zyskały uznanie melomanów w kraju i zagranicą. W 2010r odbyło duże tourne po Stanach Zjednoczonych dajac koncerty w najważniejszych miejscach muzycznych w salach Carnegie Hall i Lincoln Center . Orkiestra grała koncerty z Olgą Kern, Sławomirem Wilkiem i Adamem Makowiczem. Przywieźliśmy znakomite recenzje prasowe oraz chęci wspólnych koncertów w Olgą Kerm, oraz nagraniem płyty z Adamem Makowiczem. Orkiestra oraz zaproszeni soliści odnieśli w USA największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. Odbyły się potężne kampanie reklamowe naszej orkiestry miasta i regionu w USA. W sierpniu 2011odbył się Festiwal Sacrum non profanum. Siódma edycja festiwalu odbyła się w dniach od 15 do 20 sierpnia i przebiegała pod hasłem Marek Jasiński i jego muzyka nad Bałtykiem. W roku 2012 w Trzęsaczu i tym razem w Świnoujściu rozbrzmiewała muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego. Tegoroczny IX Festiwal PSI poświęca 80 rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego - pod hasłem Muzyka naszych czasów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.