• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański
    KRS 0000176762

SPCh zrzesza psychologów, psychoterapeutów, doradców. Naszym celem jest pomoc psychologiczna na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy.
Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, uwzględniającymi osobistą relację człowieka z Bogiem.

Prowadzimy:
- terapie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych;
- doradztwo (kryzysy rozwojowe, problemy małżeńskie, wychowawcze, duchowe...);
- warsztaty, treningi (radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwoju osobistego i zawodowego np.: Szkoła Rodziców, Nauczycieli...);
- grupy wsparcia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.