• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zduńskowolskie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000176973

Naszym celem jest propagowanie i szerzenie idei ruchu hospicyjnego na terenie miasta Zduńska Wola i powiatu zduńskowolskiego.
Podejmowanie działań na rzecz humanitarnego łagodzenia cierpień nad chorymi terminalnymi, oraz niesienie pomocy moralnej i materialnej chorym i ich rodzinom.
Opieka długoterminowa nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.
Nabór i szkolenia wolontariuszy.
Sprawowanie opieki nad chorymi, poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.