• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego
    KRS 0000177013

Misja
- wspomaganie szkół, uczelni, ośrodków naukowych, placówek badawczych, niezamożnych uczniów i studentów,
- pomoc w dokształcaniu nauczycieli, świadczenie pomocy charytatywnej oraz
- podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i społecznej solidarności

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.