• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure
    KRS 0000177231

Celem Fundacji jest popieranie, promocja sztuki, organizowanie koncertów muzyki klasycznej (głównie w miejscach sakralnych), kursów muzycznych, konkursów, promocja młodych talentów, nagrania TV, radiowe i CD.

Prowadzone działania:
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie (odbiorcami są słuchacze z całego kraju i zagranicy)
- Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie
- Letnie Koncerty Organowe w Nakle nad Notecią
- Koncerty okolicznościowe na terenie całego kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.