• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Wadami Rozwojowymi "Podaj Rękę"
    KRS 0000177462

Celem działalności organizacji jest pomoc dzieciom i młodzieży z wadami rozwojowymi. Fundacja organizuje spotkania i zawody sportowe dla młodzieży niepełnosprawnej, pomaga w zakupie sprzętu ortopedycznego, zakupiła komputer dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.