• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
    KRS 0000177561

Misja
Celem Stowarzyszenia jest utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród wychowanków szkoły, udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia, wychowankom oraz uczniom I LO.
Kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły i jej wychowanków, popularyzowanie szkoły, regionu, pomoc szkole w kształceniu i wychowywaniu uczniów, udzielanie pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji życiowej - wyrównywanie szans, działania na rzecz integracji europejskiej.

Prowadzone działania
-stypendia naukowo-socjalne - 3 uczniów w każdym roku szkolnym,
-nagrody pieniężne i rzeczowe - jednorazowe - 2-3 uczniów w każdym roku szkolnym,
-organizowanie zjazdów koleżeńskich,
-zbieranie materiałów do publikacji mającej ukazać się z okazji 100-lecia szkoły - 2007 r.,
-współorganizacja jubileuszu Szkoły - Zjazd Pokoleń

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.