• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo
    KRS 0000177984

Misja
Zebranie i opisanie losów i martyrologii dzieci wojny, by zostały jako ostrzeżenie przed konfliktami zbrojnymi, w których najbardziej cierpią dzieci. Od roku 1999 do 2011 wydaliśmy 18 tomów wspomnień dzieci polskich czasu wojny.
Łagodzenie skutków stresu wojennego kombatantów i dzieci wojny.
Zachowanie historii narodowej i tradycji polskich, szczególnie dotyczących dzieci w czasie wojny. Popularyzowanie przeżyć dzieci czasu wojny w kraju i zagranicą.

Prowadzone działania
Działania opisane w pkt. "Historia" są kontynuowane i rozszerzane. W roku 2005 w 60-lecie zakończenia wojny zorganizowaliśmy wystawę "Gdzie mój dom, gdzie moje miasto".

Od 2004 r. zajmujemy się opuszczonymi grobami bohaterskich żołnierzy podziemia i Szarych Szeregów - wprowadzamy w tę akcję młodzież, która uzyskuje miano "Orędowników Pamięci".
Naszymi działaniami obejmujemy kombatantów i dzieci wojny, głównie z Warszawy, ale akcją wspomnieniową obejmujemy całą Polskę i zagranicę.
Organizujemy około 5-10 spotkań rocznie, w tym 3 po ok. 200 osób, pozostałe po ok. 60 osób. Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniami kombatanckimi (ZKRPiBWP Warszawa Śródmieście, Stowarzyszenie Dzieci Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwem Opieki nad Oświęcimiem w Warszawie itp.). Udzielamy wywiadów o naszych przeżyciach wojennych. Wszyscy działamy społecznie. Jesteśmy "dziećmi wojny".
W 2011 roku zorganizowaliśmy spotkania z młodzieżą na ulicach Warszawy p.n. "Drogi wypędzeń Warszawa 1944". Prowadziliśmy w grupach młodzież od domów, z których nas w czasie Powstania Warszawskiego wypędzano, ulicami dzielnicy Woli i Ochoty, którymi byliśmy wypędzani z Warszawy. Opowiadaliśmy co nas i inne dzieci spotkało. Zakończyliśmy na cmentarzu Powstańców Warszawy przy pomniku "Polegli Niepokonani" i przy tablicy na grobie 12 ton prochów spalonych mieszkańców Warszawy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.