• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji
    KRS 0000178103

Misją Stowarzyszenia Skrzydła jest przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym dzięki sztuce, a zwłaszcza dzięki teatrowi. Wychodzimy z założenia, że w sztuce nie są ważne względy inne, niż artystyczne. Nie ma zatem znaczenia wygląd, sprawność, poziom IQ, tylko to, co ma człowiek do przekazania innym. Osoby niepełnosprawne, pokrzywdzone przez los, dyskryminowane, często dzięki cierpieniu, jakiego doświadczają, mają do przekazania innym więcej. Sztuka to platforma, gdzie idea integracji i równości w pełni się urzeczywistnia. Zajmujemy się także: psychoterapią, psychoedukacją, psychoprofilaktyką, terapią poprzez sztukę i edukacją artystyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.