• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera
    KRS 0000178324

Misja
Celem Instytutu jest gromadzenie i upowszechnianie intelektualnego dorobku naszego patrona. Zadanie to jest szczególnie istotne dziś, gdy myśl Tischnera jest nie tylko przedmiotem filozoficznych analiz, ale także - a może przede wszystkim - źródłem inspiracji dla tych wszystkich, którym myślenie w "duchu tischnerowskim" jest szczególnie bliskie.

Prowadzone działania
W Instytucie działa archiwum, w którym gromadzimy wszelkie materiały i dokumenty, jakie pozostawił ks. Tischner. Szczególny nacisk kładziemy na pozycje dotychczas niepublikowane. Archiwalia dostępne są w bazie elektronicznej, która umożliwia dostęp do informacji o zbiorach archiwum za pośrednictwem Internetu.
W 2005 roku Instytut rozpoczął działalność wydawniczą. Jej owocem jest seria Drogi myślenia, która w kolejnych publikacjach prezentuje filozoficzne dokonania naszego środowiska. Instytut wydaje także Dzieła zebrane Józefa Tischnera. Ich kolejny tom, zawierający niepublikowane wcześniej wykłady głoszone w krakowskiej PWST, ukazał się w marcu 2012 roku.
Stałym elementem działalności Instytutu są otwarte wykłady, seminaria i dyskusje. Tradycją stały się także coroczne seminaria w rodzinnej miejscowości ks. Tischnera - Łopusznej. Od momentu powstania współorganizujemy odbywające się w Krakowie Dni Tischnerowskie, a w roku 2011 byliśmy ich głównym organizatorem. W miarę możliwości wspieramy także rozmaite wartościowe inicjatywy i przedsięwzięcia innych organizacji społecznych, których misja wydaje się nam bliska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.