• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry
    KRS 0000178326

Prowadzone działania
Fundacja opiekuje się wszystkimi, którzy zgłaszają się o pomoc. Ma przeznaczone 2 domy na mieszkania rotacyjne dla bezdomnych, pomaga w wyjściu z bezdomności i nałogów, stara się o zmianę wizerunku bezdomnego przy udziale profesjonalnego psychologa, prowadzi domy opieki społecznej, 19 mieszkań chronionych, dystrybucję żywności, galerię sztuki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.