• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wolontariat Św. Eliasza
    KRS 0000178336

Głównym celem naszej działalności jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie i każda działalność podejmowana przez nasz wolontariat, pośrednio lub bezpośrednio służy temu celowi. Realizujemy go również poprzez współpracę z innymi instytucjami o profilu charytatywnym. Bardzo ważnym założeniem, które staramy się wprowadzać w życie, jest budowa "wspólnoty ludzi dobrej woli". Wspólne spotkania, rozmowy i dyskusje, kursy formacyjne i zabawa, pomagają nam w budowaniu takiej właśnie wspólnoty, jak również w propagowaniu idei wolontariatu. Z roku na rok rośnie liczba wolontariuszy, którzy idą do potrzebujących niosąc uśmiech, zwalczając zwątpienie i wzmacniając nadzieję na lepsze jutro. Jednak jest nas wciąż za mało, bo liczba biednych i potrzebujących rośnie z dnia na dzień.

Prowadzone działania:
1. Działalność w szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie:
- karmienie niepełnosprawnych,
- ubieranie samotnych i pomoc bezdomnym,
- rozmowa z chorymi - odwiedziny,
- organizacja czasu wolnego chorym.
2. Działalność w szpitalu im. Św. Ludwika (pediatria) w Krakowie:
- rozmowa z chorymi dziećmi,
- organizowanie czasu wolnego dzieciom.
3. Pomoc w Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt:
- pomoc w nauce,
- korepetycje,
- organizowanie pomocy materialnej.
4. Pomoc biednym i samotnym, przygotowywanie paczek żywnościowych.
5. Opieka nad osobami samotnymi i chorymi w domach.
6. Promocja kulturalna - organizacja Plebiscytu Miłosierny Samarytanin Roku.
7. Kursy formacyjne dla wolontariuszy.
8. Kursy języków obcych.
9. Okolicznościowe akcje charytatywne.
10. Organizowanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.
11. Pomoc Polonii na Ukrainie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.