• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Bariera
    KRS 0000178347

Misja:
Cieszyć się życiem i być potrzebnym innym.

Prowadzone działania:
Działalność Fundacji skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków. Fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne i wspiera te osoby w poszukiwaniu pracy na wolnym rynku. Ponadto Fundacja zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzi klub dyskusyjny, służy na co dzień poradnictwem prawnym i psychologicznym, współpracując na stałe z zespołem psychologów i kancelarią prawną. Fundacja organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.