• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw z siedzibą w Rudzie Śląskiej
    KRS 0000178360

Misja:
Udzielanie wszechstronnej nieodpłatnej pomocy osobom poszkodowanych w wyniku działań przestępczych oraz świadczenie szeroko pojmowanego poradnictwa dotyczącego różnych dziedzin prawa: karnego, cywilnego, administracyjnego, budowlanego, itd.
Udzielanie pomocy materialnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Prowadzone działania:
- Dyżury społeczne,
- poradnictwo prawne i psychologiczne,
- redagowanie pism, działań, zażaleń, itp.
- wystąpienia do instytucji i urzędów,
- udzielanie ofiarom przestępstw pomocy w kontaktach z organami ochrony porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
- propagowanie metod zapobiegania przestępstwom,
- propagowanie metod zapobiegania patologii oraz demoralizacji dorosłych i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.