• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Merkury"
    KRS 0000178398

Misja:
Podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do całkowitego powstrzymania się od picia alkoholu oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości osób uzależnionych.
Rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym.
Prowadzenie działalności profilaktycznej.
Współpraca z młodzieżą.

Prowadzone działania:
Prowadzenie terapii grupowej.
Organizowanie spotkań z abstynentami z okolicznych miejscowości, zabaw abstynenckich oraz akcji trzeźwościowych, mających na celu integrację społeczeństwa miasta z abstynentami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.