• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Filmforum"
    KRS 0000178435

FILMFORUM jest ogólnopolską organizacją zajmująca się od 2003 roku produkcją festiwali, imprez masowych, pokazów plenerowych, szkoleń, konferencji, warsztatów i akcji promocyjnych. FILMFORUM tworzy także kompleksowy program promocji młodych talentów filmowych na bardzo szerokiej płaszczyźnie, dając początkującym i utalentowanym filmowcom różnorakie możliwości prezentacji swoich dokonań, weryfikacji umiejętności i zderzenia własnej twórczości z szerszą publicznością i innymi autorami.

FILMFORUM w trakcie swojej działalności nawiązało liczne kontakty partnerskie, w wyniku, których zbudowało potencjał organizacyjny niezbędny do przygotowania dużych wydarzeń filmowych. W skład ekipy organizacyjnej wchodzą osoby posiadające bogaty dorobek w zakresie realizacji przedsięwzięć filmowo-artystycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.